Dhimitër Çondi

condi

Dhimitër Çondi, Ph.D.

Co-Director of the Roman Forum Excavations Project at Butrint
Professor of Archaeology
Albanian Institute of Archaeology

Instituti I Arkeologjisë
Bulevardë Dëshmorë e Kombit
Sheshi Nënë Tereza. Tiranë, Albania

Tel    ++355 4 260 711

dhimitercondi@gmail.com

Curriculum Vitae Dhimitër Çondi (English)
Curriculum Vitae Dhimitër Çondi (Albanian)